MATERIEEL

Forteck Materieel is binnen onze organisatie verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud van ons eigen materieel. In onze uitstekende uitgeruste werkplaats onderhouden wij ons eigen groot en klein mechanisch gereedschap.

Forteck Materieel is in het bezit van materieel voor graaf-, demontage- en sloopwerkzaamheden en asbestsanering.

Voor graaf- / demontagewerkzaamheden beschikken wij over:
 • Diverse grond verdicht machines  zoals trilplaten en stampers
 • Generators van 1 KVA tot 20 KVA
 • Mobiele (diesel-)compressors
 • Mobiele kraan 14T en mobiele kraan 18T
 • Mini en grote shovels
 • Schranklader
 • Verreiker
 • Mini rupskraan
 • Sorteergrijper en zand/grondknijper
 • Beton- en schrootschaar
 • Sloophamer en vergruizer
 • Taludbak
 • Dieselcompressoren
Voor de uitvoering van asfaltwerkzaamheden zetten wij het volgende materieel in:
 • Wals, tandemwals en walsrol
 • Asfalteermachine
 • Gietketel
 • Emulsiespuitunit
 • Asfaltcontainer
 • Hotbox t.b.v. warme opslag van asfalt
 • Scheurvulunit
En voor de asbestsanerings- en bodemsaneringswerkzaamheden beschikken wij over:
 • Mobiele decontaminatie unit’s
 • Onderdrukunits
 • Laarzenspoelbak
 • PID-meters
 • Bodemvochtmeter
 • ProFlo-maskers met aanblaasunit
 • UPM Asbest stofzuigers

Bekijk projecten knop