VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN

Het aanleggen van vloeistofdichte voorzieningen van prefab verhardingselementen of van ter plaatse gestort beton op plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden (zie BRL7700 en bijbehorende protocollen). Van het ontwerp tot en met uiteindelijk de afgifte van het benodigde vloeistofdicht certificaat: wij hebben er een enorme ervaring in en verzorgen het gehele proces voor u.

Onderdeel van onze dienstverlening is tevens het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan vloeistofdichte voorzieningen en het uitvoeren van de jaarlijks verplichte bedrijfsinterne controles. Daarnaast hebben we ook goede contacten met geaccrediteerde instanties voor het certificeren van bestaande verhardingen.

Voorbeelden van projecten met vloeistofdichte voorzieningen zijn:

 

NOTE – BRL 7700 (voorheen BRL 2319 en BRL2362):

Door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming van het SIKB is besloten dat de BRL-en toe zijn aan een integrale actualisatie. Hierbij is geconstateerd dat ter verbetering en bevordering van het gebruik, een andere opzet wordt verlangd. Om deze reden zijn diverse richtlijnen, waaronder de BRL 2319 en BRL 2362, onder één nieuwe richtlijn samengevoegd.

Forteck Infra B.V. is inmiddels gecertificeerd op basis van de beoordelingsrichtlijn, te weten: BRL SIKB 7700 voor “Aanleg of herstel van een bodembeschermende voorziening”.

Dit certificaat is afgegeven op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7700 door certificerende instelling, KIWA Nederland B.V.

Volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 700 voldoet Forteck Infra B.V. aan de volgende onderliggende protocollen:

  • Protocol 7701 – “Aanleg of herstel van een bodembeschermende voorziening met prefab betonnen elementen”
  • Protocol 7702 – “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton”
  • Protocol 7711 – “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting”