INFRA

In de afgelopen jaren heeft Forteck Infra B.V. ruime ervaring opgedaan met alle mogelijke contractvormen die van toepassing kunnen zijn bij het realiseren van infrastructurele projecten.

Wij kunnen u niet alleen van dienst zijn bij de voorbereiding en realisatie van het project maar ook het vergunningentraject en desgewenst zorg dragen voor het meerjarige onderhoud.

Disciplines Forteck Infra B.V.:

  • Bodemsaneringen
  • Kabels en leidingen
  • Rioleringen
  • Grondwerkzaamheden
  • Wegfunderingen
  • Elementenverhardingen
  • Asfaltverhardingen
  • Aanleg en onderhoud vloeistofdichte voorzieningen (tankputten, vloeren)
  • Betonconstructies