ENGINEERING

De openbare ruimte is ons werkterrein

Onze engineering werkt vanuit de visie om, in samenwerking met de opdrachtgever, een goede invulling te geven aan civieltechnische planontwikkelingen. Door onze flexibele instelling zijn wij in staat om de opdrachtgever hierbij te ontzorgen gedurende het hele proces. Met Quadrant Ingenieurs kiest u dan ook de juiste richting.

Of het nou om grootschalige projecten gaat of om de flexibele inzet van een van onze medewerkers binnen uw organisatie, wij verzorgen het voor u. Met korte communicatielijnen zorgen we voor een overzichtelijke voortgang van de ontwikkelingen en werkzaamheden. Dit alles met als doel om samen met u een duurzaam en economisch gunstig eindproduct naar wens te realiseren.

Wij verlenen onze diensten aan provincies, gemeenten, hoogheemraad- en waterschappen, aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Hierbij zijn advies, ontwerp en begeleiding onze kerntaken en is de openbare ruimte ons werkterrein. Dit maakt ons de juiste partner voor een succesvolle voorbereiding van uw project.

De foto (ook in de banner) laat mooi zien hoe een werk zich ontvouwt van een idee, een tekening tot de praktijk.

Engineering Vrachtwagenterminal