ASBESTSANERING

Forteck is naast de demontage van diverse gebouwen en installaties ook gespecialiseerd in asbestsanering in woonhuizen, bedrijfspanden en installaties. Zo hebben wij in de afgelopen jaren een grote diversiteit aan asbest- saneringsprojecten, professioneel en veilig uit mogen voeren.

Forteck is al jaren in het bezit van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Een bewijs dat wij asbest op de juiste wijze verwijderen en afvoeren. Bij dit proces dragen wij zorg voor alle aspecten. Van een asbestinventarisatie door een Procescertificaat Asbestinventarisatie gecertificeerd bedrijf en het nemen van monsters tot het verzorgen van omgevingsvergunningen.

De uitvoering van de sanering verloopt volgens een vooraf opgesteld en goedgekeurd plan. Aan het einde van het project ontvangt u niet alleen een bewijs dat het asbesthoudend materiaal juist is afgevoerd maar ook een asbestvrijverklaring, afgeven door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

Duurzaam splitsen asbest

Als opdrachtgever van de asbestsanering bent u verantwoordelijk voor de afvoer van het vrijgekomen asbestmateriaal bij bouw en/of renovatieprojecten.

Als bedrijf met een ISO 14001-milieumanagement certificering maken wij ons hard voor het duurzaam splitsen en afvoeren van puin, bouwafval en asbest. Vanaf 1

maart 2017 is er de verplichting om alle asbest-projecten te vermelden in het LAVS (Landelijk Asbest-volgsysteem). In het LAVS wordt de gehele asbest-verwijderingsketen van inventarisatie tot eAsbest saneren Pamfletn met stortplaatsen geregistreerd.

Vandaag den dag worden er bijvoorbeeld complete flenspakketten (circa 50kg) waar tussen een asbest-houdende pakking (circa 0,5kg) aanwezig is in zijn geheel verpakt en afgevoerd naar de stortplaats. Forteck kan bij u op het terrein een speciaal voor asbest ingerichte containerbak beschikbaar stellen waarin u bijvoorbeeld de flenspakketten kan verzamelen. Hierna transporten wij de container naar onze werkplaats waar wij de flenzen zullen splitsen zodat er twee afvalstromen ontstaan, t.w. ijzer en asbest. Deze afvalstromen worden afgevoerd naar een erkende eindverwerker. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd ontvangt u een eindrapportage met daarin de diverse meldingen, vrijgaven en stortbewijzen.

Hierdoor kunnen wij het asbest duurzaam van overig bouw- en/of sloopafval splitsen. 

 • Wij ontzorgen u voor het gehele proces: van stoffen-inventarisatie, sanering, het duurzaam splitsen op eigen terrein tot en met het veilig afvoeren van het asbest.
 • U heeft geen omkijken naar het veilig, duurzaam en vakkundig uitvoeren van de asbestsanering; er is geen toezicht vanuit uw organisatie nodig.
 • Geen fysieke asbestwerkzaamheden op uw terrein (minder uren) daardoor minder kans op ongevallen.
 • U bespaart op transport-, stort- en overheadkosten.
 • Het saneren per flens wordt goedkoper mede omdat op onze locatie géén werkvergunning nodig is voor het branden/snijden met gas/zuurstof.

Maar wat is nu asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbestproducten in slechte staat verkeren of als het ondeskundig wordt verwijderd.

 Asbest is tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Het werd bijvoorbeeld gebruikt in:

 • asbestcement: onder meer in golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, dakleien, bloembakken
 • spuitasbest: is veel toegepast als brandwerend en isolerend middel in schepen en gebouwen
 • remblokken: in auto’s, vrachtwagens en liften
 • asbestkoord: als dichting voor kacheldeuren en stookketels
 • asbestisolatie: als brandwerende laag in o.a. vele gebouwen en schepen
 • vloerbedekking: onder vinylvloeren werd soms een asbestviltlaag aangebracht

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd, blijven zij vastzitten in de kleinere luchtwegen en longblaasjes. Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan: asbestose, asbestpleuritis, longkanker, mesothelioom en pleuraverdikking. De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden. Ze zijn niet of nauwelijks te genezen.

Voordat asbest verwijderd wordt, moet er een asbestinventarisatie conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering worden gemaakt. Of asbest moet worden verwijderd, is afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is in het gebruikte materiaal. Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt.

Meer informatie? 

E-mail uw vraag naar lavs@forteck.com. Of bezoek de website van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.