ASBESTSANERINGBOUW

Zuidwand bedrijfshal en opslag Valvoline te Dordrecht

Opdrachtgever Valvoline (onderdeel Ashland Nederland B.V.)

Verwijderen asbesthoudende kanaalplaten in een stalen constructie toegepast als binnen / buiten gevel van de bedrijfshal en opslaghok.

Afgehesen door de telescoop kraan die buiten het te saneren gebied is opgesteld in verband met het ontbreken van enige DAV-diploma’s. De afkomende afvalstroom wordt in een gereedstaande container gehesen welke is voorzien van een container bigbag met luchtdichte binnenzak.

Voor de uitvoering wordt globaal de volgende werkvolgorde aangehouden:

  • Inrichting saneringslocatie.
  • Demontage van beplating uit de constructie, voor zover mogelijk zonder breuk.
    • Demonteren beugels
    • Aanpikken panelen door middel van een singel.
  • Eindschoonmaak.
  • Uitvoeren eindmetingen volgens voorgeschreven risicoklasse indeling (klasse 2).
  • Ontmantelen saneringslocatie.

Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de organisatie van Solide. Desondanks kan niet worden uitgesloten, dat bij eventuele sloopwerkzaamheden van het visueel geïnspecteerde gebouw asbesthoudende elementen worden aangetroffen welke niet als zodanig zijn geïnspecteerd. Dit hangt onder meer samen met het ontbreken van adequate bestekgegevens, historische onderhoudsgegevens en/of niet visueel te detecteren elementen en of ruimtes.