ENGINEERING

Vloeistofdichte tankplaats Leiderdorp

Opdrachtgever Mosterd Transport

De opdrachtgever, Mosterd Transport, heeft een advies aangevraagd over de aanleg van een vloeistofdichte betonverharding ten behoeve van het herstel van een vulplaats. Wij hebben hier het e.e.a. civieltechnisch voor voorbereid.

Hieronder de opsomming van alle uitgevoerde werkzaamheden op dit project:

  • Inventarisatie projectlocatie
  • Uitwerken ontwerp vloeistofdichte betonvoorziening, conform CUR 65
  • Constructieberekening betonverharding
  • Opstellen beton- en wapeningstekening
  • Uitwerken aansluitdetails
  • Ontwerpen van aanrijdbeveiliging