INFRA

Verhardingswerkzaamheden Wilhelminastraat

Opdrachtgever Gemeente Lansingerland
Duur 5 weken

In opdracht van de gemeente Lansingerland wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de Wilhelminastraat te Berkel en Rodenrijs. Dit betreft een doodlopende straat in een woonwijk, waarbij er toegang is vanaf de doorgaande rijbanen Oranjestraat, Julianastraat en Kerksingel.

De uitdaging in dit werk was het tot een minimum beperken van de overlast voor omwonenden en ondernemers. Dit hebben wij gedaan door het project in fasen uit te voeren.

Hiervoor zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • De toegang van de parkeervoorzieningen van de lokale supermarkt is zolang mogelijk intact gehouden.
 • Het opslag depot is beperkt door materiaal gefaseerd af te roepen en “met het werk mee te verplaatsen”.

Er worden op dit werk de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 • Opruim- en opbreekwerkzaamheden
  • Asfalt zagen
  • Frezen van asfalt t.b.v. aansluiting
  • Gebonden funderingsmateriaal
  • Kantopsluitingen
  • Elementenverhardingen verwijderen
  • Asfaltverhardingen frezen
 • Grondwerk; Ontgraven en verwerken t.p.v. het trottoir en parkeervakken.
 • Leveren en aanbrengen
  • Aanbrengen rioleringen en kolken
  • Aanbrengen fundering t.b.v. asfaltverharding
  • Aanbrengen bestrating t.p.v. trottoir
  • Aanbrengen kantopsluitingen
  • Aanbrengen nieuwe deklaag asfalt
  • Aanbrengen elementenverhardingen
  • Aanbrengen van straatmeubilair
  • Aanbrengen elementenverhardingen