INFRA

Tank OCI Terminal Europoort B.V.

Opdrachtgever OCI Terminal Europoort B.V.

Toegang realiseren tot annulaire ring van tank T-1002.

De tank is verhoogd geplaatst op het maaiveld, door het aanleggen van een verlaagd te construeren toegang is de annulaire ring te betreden.

Ter plaatse van de tank staat het grondwater zeer hoog, de verlaagde toegang is daarom uitgevoerd als een waterdichte” betonnen put. Hiertoe maken wij in de vloer van de annulaire ring een tweetal openingen. Vanaf het maaiveld kan men eerst via een stalen trap (opening 1) in de verlaagde toegang komen en vanuit deze ruimte door middel van een tweede stalen trap en luik (opening 2) de annulaire ring  betreden. De trapopening zal door middel van een RVS-luik worden afgedicht.

De werkzaamheden in dit project omvatten het volgende:

  • Heien/damwand/palen (optioneel)
  • Grondwerkzaamheden
  • Aanbrengen/ verwijderen van straatwerk
  • Grondtransport
  • Bemaling
  • Asfalt- en betonzagen
  • Aanbrengen beton