INFRA

Terreinwerkzaamheden Jumbo

Het buitenterrein van het distributiecentrum van Jumbo te Den Bosch heeft een volledige reconstructie en herinrichting ondergaan. Forteck heeft deze werkzaamheden mogen uitvoeren in de periode tussen juni en december van 2020.

De scope van de het project bestond globaal uit de volgende werkzaamheden:

Sloop:
– Slopen Portiersloge;
– Slopen fietsenstalling.

Riool:
– Relinen delen vrijvervalriool;
– Vervangen delen vrijvervalriool.

Verhardingen:
– Opbreken en afvoeren elementenverhardingen;
– Opbreken en afvoeren kantopsluitingen en gootlagen;
– Frezen en afvoeren asfalt;
– Aanbrengen elementenverhardingen;
– Aanbrengen kantopsluitingen en gootlagen;
– Aanbrengen asfaltconstructies;
– Aanbrengen combinatiedeklagen.

Inrichting:
– Aanbrengen belijning en markeringen;
– Aanbrengen inrichtingselementen/straatmeubilair;
– Aanbrengen hekwerk;
– Aanpassen bestaand hekwerk.