INFRA

Terreinwerkzaamheden distributiecentrum Jumbo

Het buitenterrein van het distributiecentrum van Jumbo te Den Bosch heeft een volledige reconstructie en herinrichting ondergaan.

De scope van de het project bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:

Sloop:
– slopen portiersloge;
– slopen fietsenstalling.

Riool:
– relinen delen vrijverval riool;
– vervangen delen vrijverval riool.

Verhardingen:
– opbreken en afvoeren elementenverhardingen;
– opbreken en afvoeren kantopsluitingen en gootlagen;
– frezen en afvoeren asfalt;
– aanbrengen elementenverhardingen;
– aanbrengen kantopsluitingen en gootlagen;
– aanbrengen asfaltconstructies;
– aanbrengen combinatiedeklagen.

Inrichting:
– aanbrengen belijning en markeringen;
– aanbrengen inrichtingselementen/straatmeubilair;
– aanbrengen hekwerk;
– aanpassen bestaand hekwerk.