INFRA

Sloop bedrijfshal Greenery Barendrecht

Opdrachtgever The Greenery Barendrecht

Op het terrein van The Greenery te Barendrecht is een bestaande bedrijfshal gesloopt om een nieuwe hal te realiseren, welke voldoet aan de huidige standaard voor de voedingsmiddelenindustrie. WDP Nederland B.V. is de projectontwikkelaar, welke de bouwmaatschappij Willy Naessens Industriebouw Nederland B.V. in de hand heeft genomen voor de realisatie van het project.

Forteck Infra B.V. voert diverse civiele werkzaamheden uit voor dit project in opdracht van WDP Nederland en Willy Naessens. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanpassen van de terreinrioleringen en het verzorgen van het grondwerk en de aanleg van de bouwwegen.

 

Het werk omvat de volgende uit te voeren werkzaamheden:

  • Ontgraven van randbalken t.b.v. fundatie
  • Laden, transporteren en verwerken grond uit depot
  • Laden, transporteren en verwerken puin uit depot
  • Ontgraven van poeren
  • Profileren en verdichten van vloer
  • Vrijmaken van combi-vibropalen
  • Ontgraven van leidingsleuven t.b.v. rioleringen en gasleiding