INFRA

Renovatie parkeerterrein P4 Heineken

Opdrachtgever Heineken
Uitvoeringsduur 4 weken

P4 is de belangrijkste en grootste parkeerplaats voor het terrein op de brouwerij. Het personeel dat werkzaam is op het bedrijfskantoor, bij verpakken, CS&L, het sorteercentrum en de contractors maken gebruik van deze parkeervoorziening.

De parkeerplaats heeft een oppervlak van circa 8.500 m2 en is verhard met stelconplaten, asfalt en betonstraatsteen en voorziet in circa 320 parkeerplaatsen in de huidige situatie. De gebruikers van de parkeerplaats zijn personen auto’s en bedrijfswagens van medewerkers en leveranciers.

De slechte conditie van de stelconplaten zorgt vooral in de winter voor gevaarlijke situaties. Er blijft water op de stelconplaten staan dat bij temperaturen onder nul gladheid veroorzaakt.  Daarnaast zorgt de ongelijkheid in platen en de verschillende scheuren voor struikelgevaar voor voetgangers. Tenslotte had de parkeerplaats nihil uitstraling; in het nieuwe ontwerp is ook aandacht besteed aan de vormgeving.

Werkzaamheden:

 • Opruim- en opbreekwerkzaamheden:
  • diverse begroeiing
  • diverse terreininrichting
  • elementenverharding (betonplaten + betonstraatstenen)
  • asfaltverharding
  • kantopsluitingen
 • Leveren en aanbrengen:
  • riolering
  • puinfundering
  • kantopsluitingen
  • elementenverhardingen
  • verlichting
  • diverse terreininrichting