Reconstructie verhardingen Flora Holland Naaldwijk

Opdrachtgever Flora Holland Naaldwijk

De verhardingen op het opslagterrein van Flora Holland in Naaldwijk vertoonde allerlei gebreken, van scheuren tot verzakkingen. Forteck heeft de gehele verharding gereconstrueerd, dit inclusief het aanpassen van het hekwerk rondom het terrein en het aanbrengen van de belijning.

De scope van het project bestond globaal uit de volgende werkzaamheden:

 • Opbreken en afvoeren bestaande verharding van betonstraatstenen.
 • Bijplaatsen kolken.
 • Op hoogte stellen bestaande kolken.
 • Op hoogte stellen bestaande trottoirbanden.
 • Vervangen gootlagen.
 • Leveren en aanbrengen puinfundering.
 • Leveren en aanbrengen asfaltconstructie.
 • Leveren en aanbrengen betonnen industrieplaten.
 • Uitzetten en aanbrengen belijning en figuratie t.b.v. opstelvakken.
 • Leveren en aanbrengen aanrijdbeveiligingen;
 • Aanpassen delen bestaand hekwerk.
 • Verwijderen delen bestaand hekwerk.
 • Leveren en aanbrengen nieuw hekwerk.