INFRA

Reconstructie verhardingen Flora Holland Naaldwijk

Opdrachtgever Flora Holland Naaldwijk

De verhardingen op het opslagterrein van Flora Holland in Naaldwijk vertoonde allerlei gebreken, van scheuren tot verzakkingen. Vervolgens heeft Forteck de gehele verharding gereconstrueerd, dit inclusief het aanpassen van het hekwerk rondom het terrein en het aanbrengen van de belijning.

 

Ten slotte scope van het project bestond globaal uit de volgende werkzaamheden:

 • Opbreken en afvoeren bestaande verharding van betonstraatstenen.
 • Bijplaatsen kolken.
 • Op hoogte stellen bestaande kolken.
 • Daarna op hoogte stellen bestaande trottoirbanden.
 • Vervangen gootlagen.
 • Het leveren en aanbrengen puinfundering.
 • Het leveren en aanbrengen asfaltconstructie.
 • Leveren en aanbrengen betonnen industrieplaten.
 • Uitzetten en aanbrengen belijning en figuratie t.b.v. opstelvakken.
 • Leveren en aanbrengen aanrijdbeveiligingen;
 • Aanpassen delen bestaand hekwerk.
 • Vervolgens het delen bestaand hekwerk.
 • Leveren en aanbrengen nieuw hekwerk.