DEMONTAGEASBESTSANERINGINFRA

Ontwikkeling Delin Capital Asset Management Waalhaven

Forteck heeft op het oude terrein waar zij gevestigd waren diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van de ontwikkeling van Delin Capital Asset Management. Op dit terrein in het hart van de Rotterdamse havens, de Waalhaven, wordt 11.100 m2 warehouse gerealiseerd. Beschikbaar vanaf het 4e kwartaal 2019.

De uitgevoerde werkzaamheden omvatten onder andere de asbestsanering en demontage van de bebouwing, waaronder de bedrijfspanden en loodsen van Forteck en Van der Helm. Forteck heeft al deze disciplines in huis en heeft voor DCAM het hele proces van sanering tot en met het bouwrijp maken van de kavel verzorgd.

Voor aanvang van de leegsloop zijn er verschillende bronnen gesaneerd, zoals de vensterbanken. Hiertoe heeft Forteck een validatiemeting laten uitvoeren, zodat de bron in risicoklasse 1 uitgevoerd kon worden. Na de demontage, de sloop van alle bebouwing, is er eerst onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de bodem daar er in de Tweede Wereldoorlog een bommenwerper in het gebied is neergestort. Er zijn hierbij geen explosieven aangetroffen. Tenslotte is het perceel bouwrijp gemaakt zodat er begin 2019 gestart kan worden met de bouw.