INFRA

Nieuwe tankput Euroliquids B.V.

uitvoeringsduur 8 Maanden

Wegens uitbreiding van de opslagcapaciteit van grondstoffen en eindproducten op het terrein van Euroliquids B.V. te Rotterdam-Europoort, was de wens van onze opdrachtgever om een nieuwe tankput te realiseren met daarin vier opslagtanks en de mogelijkheid tot een additionele uitbreiding van twee tanks.

Euroliquids B.V. heeft het ontwerp laten maken van deze nieuwe tankput door Quadrant Ingenieurs en het project is vervolgens in concurrentie in de markt gezet. Forteck Infra B.V. heeft uiteindelijk de opdracht voor de realisatie van deze nieuwe tankput mogen ontvangen.

voor aanvang van de werkzaamheden diende eerst een bodemsanering (conform BRL 7000) plaats te vinden, welke eveneens door Forteck Infra B.V. is uitgevoerd.

De scope van het project bestond globaal uit de volgende werkzaamheden:

 • Afgraven grond en egaliseren ondergrond incl. afvoer overtollige grond (1850 m3)
 • Aanbrengen 222 stuks Omega funderingspalen (trillingsvrije grond verdringende schroefpalen) met een variërende lengte van 19 tot 23 meter
 • Aanbrengen werkvloer met een dikte van 3 cm beton (1215 m2)
 • Aanbrengen gewapende betonvloer t.b.v.. tankput, afgewerkt (gevlinderd) onder afschot van 1%, met een totale dikte van 35 cm (510 m2)
 • Aanbrengen vier tankterpen van gewapend beton, met een totale dikte van 65 cm (675 m2)
 • Aanbrengen betonwand t.b.v. tankput, hoog 4 meter (180 m1)
 • Aanbrengen pomplocatie (30 m2)

Aanbrengen rioleringsstelsels incl. nieuwe pompput, twee inspectieputten en afsluiters:

 • Bedrijfsriolering (70 m1 RVS-160 mm)
 • Waterleiding (115 m1 SLA)
 • Persleiding (90 m1 HDPE)
 • Brandblussysteem (60 m1 HDPE) incl. hydrant

Aanbrengen diverse (half)verhardingen:

 • Aanbrengen betonstraatstenen, dikte 0,15 meter (200 m2)
 • Aanbrengen straatlaag, dikte 0,1 meter (72 m2)
 • Aanbrengen lavaliet, dikte 0,1 meter (400 m2)

Overige werkzaamheden:

Leveren en aanbrengen diverse inrichtingselementen (o.a. aanrijdbeveiliging en sleepers)

Het complete project is uitgevoerd in een tijdsbestek van acht maanden. De nieuwe tankput voldoet naast de eisen vanuit de PGS 29 ook aan de BRL 2362 (Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton). Tot slot is de tankput en de bedrijfsriolering geïnspecteerd en hier is een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening op afgegeven.