BOUW

Mogas Blending FAR-gebouw, Shell Pernis

Opdrachtgever Shell Pernis
Uitvoeringsduur 6 maanden

Op het terrein van Shell Pernis wordt gedurende de periode van juli 2015 tot en met januari 2016 gewerkt aan het project ‘Mogas Blending’. Het project omvat het moderniseren van het bestaande controle- en aansturingssysteem van het Mogas-gedeelte door het aanleggen van een glasvezeltracé met veldkasten en aansluitingen.

Voor dit project realiseren wij het FAR-gebouw (Field Auxilliary Room), een gebouw waarin diverse verbindingen van het glasvezeltracé samenkomen en worden gekoppeld in diverse E&I-kasten. Het gebouw beslaat een oppervlakte van circa 10 bij 6,5 meter.

Kentech Pernis B.V. heeft ons de opdracht voor het realiseren van het FAR-gebouw gegund. In september 2015 is Forteck gestart met de realisatie van het gebouw. De werkzaamheden zullen eerder dan gepland, namelijk medio december gereed zijn.

De scope van het project bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:

  • Grondwerk en aanpassingen leidingtracé langs weg N106 (FAR-locatie).
  • Het realiseren van een verhoging van zand in het leidingtracé, ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de heiwerkzaamheden van de fundering.
  • Het aanbrengen van stalen segment buispalen.
  • Verwijderen zandophoping en grond ten behoeve van het realiseren van betonnen funderingsbalken.
  • Het realiseren van een betonvloer en betonwanden inclusief diverse kabeldoorvoeren, dit geheel vormt samen de kelder van het FAR-gebouw.
  • Het plaatsen van cellenbetonwanden en -dakplaten.
  • Het realiseren van de dakafwerking, bestaande uit een vermiculiet afschotlaag, isolatie en 3-laags bitumineuze dakbedekking en valbeveiliging.
  • Het plaatsen van brandwerende deuren.
  • Het realiseren van een computervloer met cabinet ondersteuningen en een hekwerk ten behoeve van afscheiding tussen diverse ruimtes in het gebouw.
  • Na gereedkomen gebouw het herstellen van het straatwerk en leidingtracé rondom het gebouw.