ENGINEERING

Leidingtracé inclusief leidingsbruggen Odfjell

Opdrachtgever Odfjell Terminals

Odfjell Terminals realiseert een nieuwe pompvoorziening op het eigen terrein. Wij hebben de bijbehorende leidingbrug in het gehele leidingtracé voorbereid.

Hieronder een opsomming van alle uitgevoerde werkzaamheden in dit project:

  • Grondmechanisch onderzoek
  • Uitwerking palenplan
  • Opstellen funderingsadvies leidingtracé
  • Opstellen ontwerp driestalen leidingbruggen en leidingtracé op palen
  • Ontwerp van overstapbordessen
  • Opstellen constructieberekening conform de NEN-EN 1992
  • Uitvoeringsbegeleiding