INFRA

Herstel kademuur Moutkade

Op het terrein van Heineken te Zoeterwoude hebben wij herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de kademuur en de verzakking erachter.

Door verzadiging van het zand onder de klinkerverharding en het vrij diep zitten van de drainage, heeft het water de weg van de minste weerstand gekozen. Namelijk de kier tussen de damwand en deksloof, waardoor het zand met het water weg is gestroomd en de verzakking is gezakt. Om het probleem op te lossen moest de ruimte/kier tussen de bovenkant van de damwand en onderkant deksloof gedicht worden.

Door Heineken Nederland is aan Forteck Infra gevraagd om middels een onderzoek de mogelijke oorzaken van de schadebeelden/verzakkingen te achterhalen, om zo een constructieve oplossing te kunnen bieden voor de problemen. Vermoedelijk worden deze namelijk niet veroorzaakt door een enkel probleem, maar door een combinatie  hiervan.

  • De stalen deksloof is aan de onderzijde niet volledig dicht. Er  is een open ruimte aanwezig van ca. 30 mm tussen de bovenzijde van de damwand en de onderkant van de Bij passerende scheepvaart ontstaat golfslag, waardoor golven onder de deksloof komen. Bij elke golf wordt telkens een kleine hoeveelheid zand weggespoeld.
  • De aanwezige drainagebuis is niet omhuld in een  grindkoffer, maar ligt in een zandomhulling van zeer fijn materiaal (duinzand), waardoor afvoer van water naar de ondergrond wordt Tevens vertoont de aanwezige drainagebuis diverse  defecten. Door de diepe ligging van de drainagebuis in combinatie met de slechte afvoercapaciteit van het zand zal de sleuf, tijdens regenval, verzadigen en direct onder de bestrating afwateren over de kier tussen de damwand en de deksloof, waardoor uitspoeling van zand ontstaat. Er zijn slechts 2 stuks doorvoeren, in afwijking van het ontwerp, van de drainage gevonden bij de  inspectie.
  • Het zand onder de verharding van betonklinkers en bedrijfsvloerplaten is van een zeer slechte kwaliteit. Vermoedelijk betreft het hier duinzand of een mengeling hiervan met ander zand. Een goede verdichting is met dit zand niet mogelijk waardoor inklinking van de ondergrond tot verzakkingen zal leiden.

Bovengenoemde bevindingen sluiten deels aan bij het onderzoek van Oranjewoud, welke verwoord zijn in de memo met kenmerk 174587. Welke verder is aangevuld met de nieuwe bevindingen van Forteck Infra.