INFRA

Herstel kademuur Missouriweg Maasvlakte-Rotterdam

Als gevolg van een aanvaring is er in totaal 25m1 van de kademuur aan de Missouriweg in de Amazonehaven ernstig beschadigd geraakt. Forteck heeft van aannemersbedrijf Simon B.V. opdracht gekregen om deze herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Tijdens de werkzaamheden heeft er een werkschip van aannemersbedrijf Simon B.V. gelegen om vanaf de waterzijde te assisteren bij diverse werkzaamheden en om te voorkomen dat er restmaterialen in het water zouden vallen.

De werkzaamheden werden uitgevoerd nabij de rijbanen van de Missouriweg waardoor de nodige verkeersmaatregelen getroffen moesten worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor de herstelwerkzaamheden van de betonnen kademuur maken wij gebruik van onze eigen systeembekisting.

Ten behoeve van het herstellen van de kademuur zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Opstellen plan van aanpak
 • Het treffen van de nodige verkeersmaatregelen
 • Verzorgen van hangsteigers aan de waterzijde t.b.v. creëren veilige werkruimte
 • Verwijderen van de beschadigde kademuurdelen d.m.v. slopen
 • Herpositioneren van de verticale dilatatievoeg
 • Herstellen van de wapening ter plaatse van de nieuw te storten kademuurdelen
 • Leveren, aanbrengen en het stellen van de systeembekisting
 • Leveren en aanbrengen vellingkantlatten
 • Leveren en aanbrengen betonspecie t.b.v. kademuurdelen
 • Ontkisten en afwerken van de centergaten
 • Verzorgen kitapplicatie na uitharding van de nieuw aangebrachte betonnen kademuur
 • Verwijderen equipment en opruimen werkgebied