INFRAASBESTSANERING

Herinrichting terrein Bijlstraat Rotterdam

Werknummer 195300

Forteck Demontage B.V. heeft in opdracht van De Hoop Terneuzen B.V. op het terrein aan de Bijlstraat te Rotterdam het bedrijfspand gesloopt, waarbij het trafohuis is losgekoppeld en blijven staan.

Voorafgaand aan de sloop zijn de panden gesaneerd van asbest door Forteck Asbestsanering B.V. 

 Het terrein is vervolgens opgeschoond om dit her in te kunnen richten als parkeer- en opslagterrein. Forteck Infra B.V. heeft in opdracht van en in samenwerking met De Hoop Terneuzen B.V. deze herinrichting van het terrein mogen realiseren:

  • De puinfundering welke is toegepast bestaat uit ter plaatse gebroken puin, afkomstig uit de sloop van de panden. 
  • Na het aanbrengen van de benodigde terreinafwatering en kantopsluiting is er een asfaltconstructie aangebracht, waarbij er een bijzondere secundaire grondstof is toegepast. De Hoop Terneuzen B.V. heeft deze secundaire grondstof, te weten staalslakken, zelf geleverd voor dit project. 
  • De Hoop Terneuzen B.V.  en Forteck Infra B.V. hebben in samenwerking met Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond B.V. de asfaltmengsels samengesteld, geproduceerd en verwerkt voor dit project.