INFRA

CO2-reduceerstation Burgerveen

Opdrachtgever Linde Gas Benelux
Locatie Burgerveen

Ten zuiden van Nieuw-Vennep wordt een nieuwe aftakking gemaakt tussen de bestaande CO2 leiding en het glastuinbouwgebied. Voor planten is CO2 een heel nuttige stof: zij hebben het nodig om te groeien. Tuinders voegen daarom extra CO2 toe in hun kassen. Ook tuinders in het glastuinbouwgebied PrimA4a hebben behoefte aan de levering van CO2. De CO2 kan worden aangevoerd via ondergrondse leidingen. De nieuwe verbinding wordt in Rijsenhout aangesloten op de niet meer gebruikte leiding van de Gasunie. Aan de Venneperweg in Burgerveen moet een zogeheten reduceerstation komen. Een reduceerstation ontvangt het gas uit de leiding. Vandaaruit wordt het onder lagere druk en in de juiste hoeveelheid doorgeleverd wordt aan de tuinders die het in hun kas gebruiken. De CO2 levering is onderdeel van de ‘Green Deal CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’, die onder meer door de gemeente Haarlemmermeer is ondertekend.

In opdracht van Linde Gas Benelux heeft Forteck  diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van de bouw van een CO2 reduceerstation in Burgerveen.

Het reduceerstation is door diverse Forteck werkmaatschappijen gerealiseerd. Forteck Engineering (Quadrant) heeft het ontwerp voor Lindegas verzorgd. Forteck Infra heeft grondwerk, funderingswerkzaamheden en verhardingswerkzaamheden uitgevoerd. En Forteck Bouw heeft een groot deel van de bouwwerkzaamheden verzorgd.

In dit project zijn globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • engineering van het CO2 Reduceerstaion
 • uitvoeren grondwerk (o.a. verbeteren bodemstabiliteit)
 • leveren en aanbrengen fundering toekomstig gasreduceerstation;
 • leveren en aanbrengen vloer/onderbouw gasreduceerstation;
 • leveren en aanbrengen van bouwkundige voorzieningen gasreduceerstation;
  • leveren en verwerken spanten;
  • leveren en verwerken gevels en dak;
  • leveren en verwerken scheidingswand;
  • leveren en verwerken kozijnen en deuren (inclusief vergrendeling);
  • leveren en verwerken afwateringsvoorzieningen;
  • leveren en verwerken roosters;
  • leveren en aanbrengen hoeklijnen (thermisch verzinkt);
  • leveren en aanbrengen roosters (vloer);
 • leveren en aanbrengen van afwateringsvoorzieningen;
 • leveren en aanbrengen van stelconplatenverharding;
 • leveren en aanbrengen van hekwerk (inclusief deugdelijke vergrendeling).