INFRA

Buitenterrein Royal Flora Holland Naaldwijk

Om de veiligheid op één van de drukste punten, het buitenterrein van Royal Flora Holland Naaldwijk, te bevorderen diende er een aantal rijbanen en een oversteek aangepast te worden. Dit is gedaan door dit gebied in te richten met smallere rijbanen, het toepassen van drempels en het aanpassen van belijning en markering.

De scope van het project bestond globaal uit de volgende werkzaamheden:

• Opruimwerkzaamheden:
– Opnemen trottoirbanden
– Opnemen gootlagen
– Opnemen elementenverhardingen

• Straatwerk:
– Aanbrengen trottoirbanden
– Aanbrengen gootlagen
– Aanbrengen elementenverhardingen

• Frezen en asfalteren:
– Frezen asfaltdeklaag
– Schoonmaken asfalt
– Leveren en aanbrengen kleeflaag
– Leveren en aanbrengen asfaltdeklaag

• Inrichting:
– Uitzetten en aanbrengen thermoplastische belijning en markering