INFRABOUW

Bouw Bio-energie facility Tilburg

Opdrachtgever VTTI Bio-Energy Tilburg

Opdracht

Voor onze gezamenlijke opdrachtgever VTTI verzorgt Forteck Infra in samenwerking met DEME Infra, de civiele en bouwkundige werkzaamheden t.b.v. de realisatie van de Bio-vergistingsinstallatie (gebouw A en B) van VTTI.

De opdracht voor de combinatie is het verzorgen van het ontwerp, realisatie en nazorg van de procesgebouwen en fundaties voor tankopslagen.

Uitdaging

De uitdaging binnen dit project is het aan elkaar knopen van de verschillende ontwerpende partijen, welke uiteindelijk de uitvoering en operationele omgeving van de klant faciliteren. Daarin valt tijd te winnen door in de bouwteam fase al te committeren aan verschillende betrouwbare partners en leveranciers, zodat detailengineering integraal, direct vanaf de bron efficiënt wordt uitgevoerd.

 

3D-model (zie ook time lapse https://youtu.be/ziwVYoK23Zs)

Vanuit dit bouwteam zijn de gebruikerseisen, uitgangspunten en randvoorwaarden m.b.t. dit project vastgesteld, vanwaar het ontwerp is uitgevoerd in een geïntegreerd 3D-model. Vanuit de verschillende bouwfases en disciplines zijn vanuit het 3D model uitvoeringsontwerpen gerealiseerd.

Het gehele ontwerpproces heeft het kenmerk “construction driven”. Hierbij is een zorgvuldige afweging gemaakt waarin effort, planning, optimalisatie in balans zijn.

Organisatie

Forteck Infra en DEME Infra opereren gezamenlijk binnen dit project, waarbij de opdrachtgever centraal staat.

Binnen dit project is sprake van een unieke samenwerking met de opdrachtgever. Na de start met een bouwteam en het vervolgens vaststellen van het definitief ontwerp o.b.v. de eerder gestelde uitgangspunten en geraamd budget is de realisatie van de civiele bouwdelen met een vaste aanneemsom van start gegaan. Hierin staan transparantie, realistisch en kwaliteit centraal.

Het bouwteam bestaat uit de volgende partijen:

 • VTTI
 • IV-Industrie
 • Biogas Plus
 • DEME Infra
 • Forteck Infra
 • Den Hollander

Realisatie en ontwerp lopen parallel aan elkaar om zo de beoogde project milestones te behalen. Waarin start uitvoering gelijk staat aan goedkeuring hoofdconstructie door de aangestelde Owner’s Engineer. Waarin afstemming met E&I en procesinstallatie wordt gevonden in detailengineering.

Uitvoering

Hieronder een uiteenzetting van de uitgevoerde werkzaamheden:

 • Samenstellen van Basis of Design.
 • Verzorgen van ondersteuning t.b.v. diverse vergunningsaanvragen.
 • Vertalen van de klanteisen naar een ontwerp.
 • Uitwerken en integreren van bouwkundig model.
 • Uitwerken en vertalen van aanvullende civiele scope van diverse proces equipment.
 • Uitvoeren van diverse heiwerkzaamheden.
 • Uitvoeren van diverse grondwerken.
 • Uitvoeren van betonfunderingen.
 • Uitvoeren van betonvloeren, met geïntegreerde goten.
 • Realiseren van verschillende rioolsystemen.
 • Realiseren van blusvijver.
 • Realiseren van gemalen en watergangen.
 • Realiseren van bouwkundige werkzaamheden.
 • Realiseren van compleet afgebouwd kantoor.
 • Realiseren van hoofdstaalconstructie, gevelbeplating, gevelelementen (ramen, deuren, louvres, rol- en megadeuren).
 • Realiseren van sleufsilo’s met beton prefab bouwelementen.
 • Realiseren van diverse ondergrondse leidingsystemen.
 • Het ontwerpen realiseren van diverse verhardingen, zoals asfalt, betonverhardingen en elementverhardingen.
 • Het waarborgen van (contract)afspraken, kwaliteit en continuïteit binnen projectgericht Project Uitvoeringsplan, waarin het principe praktisch en doelmatigheid centraal staan.
 • Verzorgen van diverse vloeistofdichte voorzieningen binnen de BRL 7700.