ENGINEERING

Advies nieuwe vrachtwagenterminal Huntsman Holland B.V.

Opdrachtgevers Havenbedrijf Rotterdam en Huntsman Holland B.V.

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam en Huntsman Holland B.V. zijn er voor de realisatie van een nieuwe vrachtwagenterminal op het terrein van Huntsman Holland B.V. (incl. ADR-terrein) een aantal werkzaamheden verricht. Hieronder valt ook het uitbrengen van een advies over de aan te leggen verharding, waarbij onderscheid is gemaakt in gebruik en functie.

Hieronder nog een nadere opsomming van alle uitgevoerde werkzaamheden in het kader van dit project:

  • Inventarisatie en inmeten projectlocatie
  • Ontwerp verkeersrouting vrachtwagens
  • Advies in toegangscontrole en veiligheidsregime op het terrein
  • Opstellen rioleringsdimensionering
  • Verhardingsadvies (asfalt) inclusief onderscheid in gebruik en functie
  • Opstellen RAW-bestek en tekeningen
  • Aanbestedingsbegeleiding
  • Toezicht tijdens de uitvoering