INFRA

Aanleg tankput Rode Plein Croda Nederland B.V.

Opdrachtgever Croda Nederland B.V.

Croda Nederland B.V. te Gouda had de wens om ter plaatse van het Rode Plein een nieuwe tankput ten behoeve van 2 nieuwe tanks te realiseren. Deze tanks zijn nodig voor de uitbreiding van de productie.

Daar Forteck in het verleden al eerder met goede resultaten een tankput had gerealiseerd, namelijk op het Vulolieplein, is deze opdracht ons wederom gegund.

  

De scope van de werkzaamheden bestaat uit:

  • Voorafgaand aan het werk zijn de bestratingen en oude funderingen verwijderd.
  • Na het profileren van de ondergrond is de fundering aangebracht die bestond uit 30 stuks in de grond gevormde betonnen schroefpalen met een diameter van 560mm en lengte 9,20 m1. Dit is een grondverdringend, trillingsvrij en geluidsvriendelijk systeem dat zeer goed toepasbaar is nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen of trillingen.
  • De nieuwe, gewapende betonnen tankputvloer en tankputwanden zijn in het werk gestort zodat er een vloeistofdichte constructie is ontstaan.
  • De tanks zijn vervolgens door de opdrachtgever geplaatst op poten, rechtstreeks op de tankputvloer.
  • Na de aanleg van de tankput en de uitvoer van alle leiding- en elektrawerkzaamheden is de omliggende bestrating volledig hersteld.