INFRA

Aanleg tankput Rode Plein Cargill (voorheen Croda)

Opdrachtgever Croda Nederland B.V.

Cargill Bioindustrial B.V. te Gouda had de wens om ter plaatse van het Rode Plein een nieuwe tankput ten behoeve van 2 nieuwe tanks te realiseren. Deze tanks zijn nodig voor de uitbreiding van de productie.

Daar Forteck in het verleden al eerder met goede resultaten een tankput had gerealiseerd, namelijk op het Vulolieplein, is deze opdracht ons wederom gegund.

  

De scope van de werkzaamheden bestaat uit:

  • verwijderen van de bestratingen en oude funderingen voorafgaand aan het werk;
  • profileren ondergrond;
  • aanbrengen fundering. Deze bestaat uit 30 stuks in de grond gevormde betonnen schroefpalen met een diameter van 560mm en lengte 9,20 m1. Dit is een grondverdringend, trillingsvrij en geluidsvriendelijk systeem dat zeer goed toepasbaar is nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen of trillingen.
  • in het werk storten van de nieuwe, gewapende betonnen tankputvloer en tankputwanden zodat er een vloeistofdichte constructie ontstaat;
  • plaatsen van de tanks door de opdrachtgever, op poten en rechtstreeks op de tankputvloer;
  • aanleggen tankput;
  • aanleggen leiding inclusief elektrawerkzaamheden;
  • herstellen omliggende bestrating.