INFRA

Aanleg bluswatervoorziening Cargill (voorheen Croda)

Opdrachtgever Croda Nederland B.V.

In opdracht van Cargill Bioindustrial B.V. is op hun terrein te Gouda een bluswatervoorziening geplaatst; bij bluswerkzaamheden worden niet langer grote hoeveelheden water aan het openbare leidingnet onttrokken. De tanks werken als een buffer.

Forteck heeft in samenwerking met KIN Sprinklertechniek het ontwerp van de bluswatervoorziening evenals de uitvoering hiervan verzorgd.

De scope van de werkzaamheden bestaat uit:

  • Verzorgen volledig ontwerp bluswatervoorziening conform de gestelde eisen.
  • Bouwrijp maken terrein inclusief bodemsanering.
  • Aanbrengen fundering bestaande uit in de grond gevormde betonnen schroefpalen.
  • Aanbrengen 2 stuks betonnen tankfundaties.
  • Bouw 2 stuks gegalvaniseerde stalen watertanks (netto inhoud 1260 m3 per tank).
  • Bouw gemetseld pomphuis met aparte ruimtes voor de sprinklerpompen.
  • Plaatsen 3 stuks dieselgedreven sprinklerpompen (capaciteit 2500 gpm bij 10 bar).
  • Aanbrengen leidingen van nodulair gietijzer tussen de watertanks, de pompen en het bluswaternet van Croda.
  • Herstellen verharding.

Na afloop van de werkzaamheden en het vullen van de tanks met water is het gehele systeem getest.