ORGANISATIE

Forteck is een platte organisatie. Dankzij korte communicatielijnen tussen de verschillende bedrijven kunnen we snel en efficiënt handelen.

We werken volgens vastgestelde procedures en stemmen verschillende werkzaamheden goed op elkaar af, waardoor elke klus vlekkeloos verloopt.

Onze vakmensen zijn hooggekwalificeerd, pragmatisch en praktisch. Zij kennen hun verantwoordelijkheden en komen gemaakte afspraken altijd na. Vele klanten kunnen dat beamen, zie onze referenties.

Forteck bestaat uit de volgende bedrijven:

Forteck Engineering Het adviseren, ontwerpen en begeleiden van plannen op het gebied van: infra-structuur, ruimtelijke ordening, planologie, grond-, water-, wegen- en industriebouw.
Forteck Asbestsanering Het aannemen en uitvoeren van industriële en particuliere asbestsaneringswerken.
Forteck Demontage Het aannemen en uitvoeren van industriële demontage- en asbestwerken.
Forteck Infra Het aannemen en uitvoeren van projecten op het gebied van: grond-, riolering- en verhardingswerken, wegenbouw, waterbouw, betonwerken en grondsaneringen. Het uitvoeren van infrastructuuronderhoud op industriële complexen.
Forteck Materieel Het verhuren, onderhouden en leasen van machines, werktuigen en overig materieel.
Forteck Bouw Het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van projecten op het gebied van utiliteitsbouw, renovatie en nieuwbouw.