Eind oktober heeft onze certificerende instelling weer enkele audits afgenomen. Dit keer waren de volgende certificaten aan de beurt:

  • Systeemcertificaat Kwaliteitsmanagement NEN-EN-ISO 9001
  • Systeemcertificaat Milieumanagement NEN-EN-ISO 14001
  • VCA P(etrochemie) certificaat
  • Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig slopen SVMS-007

Zowel voor de SVMS-007, ISO 9001, ISO 14001 en VCA petrochemie zijn er geen tekortkomingen geconstateerd.

Ook de eerste audit voor onze BV, Forteck Bouw, is goed verlopen. Hun certificaat zal binnenkort in te zien zijn via de volgende link: forteck/certificaten/.