Forteck is al jaren in het bezit van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Een bewijs dat wij asbest op de juiste wijze verwijderen en afvoeren.

Na een succesvolle audit zijn wij voor de komende drie jaar weer erkend als asbestverwijderingsbedrijf, en kunnen we weer mooie industriële en particuliere asbestsaneringsprojecten uitvoeren.

Wilt u verbouwen of renoveren en vermoedt u de aanwezigheid van asbest?

Wij verzorgen voor u het gehele proces, van een asbestinventarisatie door een Procescertificaat Asbestinventarisatie gecertificeerd bedrijf, het nemen van monsters, het verzorgen van omgevingsvergunningen, uiteindelijk de asbestsanering en de afvalstroomregistratie.