Asbestsanering

Forteck is naast de demontage van diverse gebouwen en installaties ook gespecialiseerd in het saneren van asbest in woonhuizen, bedrijfspanden en installaties. Zo hebben wij in de afgelopen jaren een grote diversiteit aan asbest- saneringsprojecten, professioneel en veilig uit mogen voeren.

Forteck is al jaren in het bezit van het Procescertificaat Asbestverwijdering. Een bewijs dat wij asbest op de juiste wijze verwijderen en afvoeren. Bij dit proces dragen wij zorg voor alle aspecten. Van een asbestinventarisatie door een Procescertificaat Asbestinventarisatie gecertificeerd bedrijf en het nemen van monsters tot het verzorgen van omgevingsvergunningen.

De uitvoering van de sanering verloopt volgens een vooraf opgesteld en goedgekeurd plan. Aan het einde van het project ontvangt u niet alleen een bewijs dat het asbesthoudend materiaal juist is afgevoerd maar ook een asbestvrijverklaring, afgeven door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

Duurzaam splitsen asbest

Als opdrachtgever van de asbestsanering bent u verantwoordelijk voor de afvoer van het vrijgekomen asbestmateriaal bij bouw en/of renovatieprojecten.

Als bedrijf met een ISO 14001-milieumanagement certificering maken wij ons hard voor het duurzaam splitsen en afvoeren van puin, bouwafval en asbest. Vanaf 1 maart 2017 is er de verplichting om alle asbest-projecten te vermelden in het LAVS (Landelijk Asbest-volgsysteem). In het LAVS wordt de gehele asbest-verwijderingsketen van inventarisatie tot en met stortplaatsen geregistreerd.

Vandaag den dag worden er bijvoorbeeld complete flenspakketten (circa 50kg) waar tussen een asbest-houdende pakking (circa 0,5kg) aanwezig is in zijn geheel verpakt en afgevoerd naar de stortplaats. Forteck kan bij u op het terrein een speciaal voor asbest ingerichte containerbak beschikbaar stellen waarin u bijvoorbeeld de flenspakketten kan verzamelen. Hierna transporten wij de container naar onze werkplaats waar wij de flenzen zullen splitsen zodat er twee afvalstromen ontstaan, t.w. ijzer en asbest. Deze afvalstromen worden afgevoerd naar een erkende eindverwerker. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd ontvangt u een eindrapportage met daarin de diverse meldingen, vrijgaven en stortbewijzen.

Hierdoor kunnen wij het asbest duurzaam van overig bouw- en/of sloopafval splitsen. 

  • Wij ontzorgen u voor het gehele proces: van stoffen-inventarisatie, sanering, het duurzaam splitsen op eigen terrein tot en met het veilig afvoeren van het asbest.
  • U heeft geen omkijken naar het veilig, duurzaam en vakkundig uitvoeren van de asbestsanering; er is geen toezicht vanuit uw organisatie nodig.
  • Geen fysieke asbestwerkzaamheden op uw terrein (minder uren) daardoor minder kans op ongevallen.
  • U bespaart op transport-, stort- en overheadkosten.
  • Het saneren per flens wordt goedkoper mede omdat op onze locatie géén werkvergunning nodig is voor het branden/snijden met gas/zuurstof.