INFRAMATERIEEL

Verhardingen Meet- en Regelstation Gasunie Wijngaarden

Opdrachtgever Gasunie Wijngaarden
Uitvoeringsduur 3 maanden

In opdracht van Visser & Smit Bouw heeft Forteck diverse infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd op het nieuwe compressorstation Wijngaarden van de Gasunie, gelegen aan de Wingerdse Donk te Wijngaarden, ten behoeve van het Meet- en Regelstation. Op deze locatie ligt sinds de aanleg van de gasleiding Wijngaarden-Westerschelde een kruispunt aan gastransportleidingen. Vanuit Wijngaarden worden de gasstromen verdeeld naar diverse markten.

Naast het verwijderen, verlagen en opnieuw aanbrengen van het straatwerk, reparatie- en aanpassingwerkzaamheden aan de riolering, aanleg van een nieuw drainage systeem en asfaltwerkzaamheden (uitgevoerd op zaterdag door onze onderaannemer Van Ooijen), heeft Forteck ook de fundering aangepast. De fundering bestond eerst uit een combinatie van EPS-blokken en Bims (licht ophoogmateriaal en drijft op water door grote porositeit), waarbij rekening gehouden is met de slecht doorlatende ondergrond (klei/veen), maar door de hoge grondwaterstand op deze locatie, zorgde de grondwaterdruk ervoor dat er in de EPS-blokken scheuren ontstonden. Forteck heeft de fundering aangepast door de EPS-blokken in de fundering te verwijderen en enkel gebruik te maken van Bims.