INFRA

Tankput Vulolieplein Cargill (voorheen Croda)

Opdrachtgever Croda Nederland B.V.
Uitvoeringsduur 8 maanden

Op het terrein van Cargill Bioindustrial B.V. te Gouda, was de wens om ter plaatse van het Vulolieplein een nieuwe tankput, ten behoeve van 3 tanks, te realiseren.

Deze nieuwe tankput grenst aan de openbare weg (Buurtje 1) en de tankputrand dient tevens als terreinafscheiding. De nieuwe tankput is geïntegreerd in de reeds bestaande tankput.

Voorafgaand aan het werk zijn bouwhekken, anti-klimhekken en een wegafzetting, in overleg met de gemeente, geplaatst. Vervolgens is de oude bestrating verwijderd en is de bestaande metselwerk terreinmuur/afscheiding gesloopt. De oude tank is inclusief sokkels verwijderd. Al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd met een mobiele kraan uitgerust met hydraulische gereedschappen. Bij het slopen van de metselmuur, oude tank en de sokkels diende rekening gehouden te worden met de naastliggende loogtank, deze is tijdens de sloopwerkzaamheden beschermd met houten platen.

Na de sloopwerkzaamheden is de tankput vrijgemaakt van ondergrondse obstakels. Voor het obstakel vrijmaken van de projectlocatie, zijn kabels en leidingen verwijderd en zijn de brandblusleiding en de bedrijfsriolering verlegd. Vervolgens kon de tankput geprofileerd worden, dit ten behoeve van de heiwerkzaamheden. Waarna de 100 stuks, 15 meter lange DPA funderingspalen, uitgezet en aangebracht konden worden. Het DPA (Drilling Push Aside) paalsysteem, is een grondverdringend, trillingsvrij en geluidsvriendelijk systeem. Hierdoor is dit systeem goed toepasbaar nabij belendingen die schadegevoelig zijn door zettingen of trillingen. De DPA funderingspalen zijn derhalve een goed alternatief voor de oorspronkelijke stalen buispalen.

De nieuwe gewapend betonnen tankput, inclusief tankterpen, tankputwanden, poeren en funderingen zijn in het werk geïntegreerd waarbij de vloeistofdichte tankputvloer onder afschot geplaatst is.

De nieuwe buitenwand/afscheiding, grenzende aan de openbare weg (Buurtje), is gefaseerd en naar de wens van de opdrachtgever, in antraciet grijs uitgevoerd. Door deze kleur keuze is de nieuwe buitenwand/afscheiding een passend onderdeel van de buitenruimte.

Na het complementeren van de tankput is de omliggende bestrating volledig heringericht.