ENGINEERING

Tankpark Euroliquids B.V.

Opdrachtgever Euroliquids B.V.

Forteck heeft in opdracht van Euroliquids een nieuw tankpark gerealiseerd, dit ten behoeve van de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. In dit nieuwe tankpark zijn vier bestaande en twee optionele opslagtanks opgenomen. De tanks dienen voor de opslag van salpeterzuur, Power Basic 120 en Poly-N 10-34.

Hiertoe zijn door ons de volgende voorbereidende civiele werkzaamheden uitgevoerd:

  • Uitwerking variantenstudie inclusief budgetraming
  • Uitvoeren milieukundig onderzoek
  • Uitvoeren grondmechanisch onderzoek
  • Ontwerp (betonnen) vloeistofdichte tankput conform PGS 29, BoBo-richtlijnen en besluit Bodemkwaliteit
  • Opstellen funderingsadvies en palenplan
  • Uitwerking constructieberekening
  • Opstellen werkomschrijving inclusief bijbehorende tekeningen
  • Verzorgen (omgeving) vergunningen