ASBESTSANERINGDEMONTAGE

Sloop middenterrein Vopak

Opdrachtgever Vopak Terminal Botlek B.V.
Uitvoeringsduur 13 weken

Voor Vopak Terminal Botlek B.V. te Rotterdam-Botlek zijn tijdens dit project in totaal 19 tanks, 2 weegbrug gebouwen, 2  laadrekken en honderden meters leidingwerk gesloopt. Vooruitlopend op de sloopwerkzaamheden heeft Forteck eerst alle asbesthoudende materialen gesaneerd volgens de norm Procedures asbestverwijdering. Vervolgens zijn de tanks, met een hoogte variërende tussen de 13 en 18 meter, met behulp van een 35-ton rupskraan, uitgerust met een hydraulische UHD (Ultra High Demolition) giek, gesloopt.

De rupskraan heeft eerst een inkeping gemaakt onder de dakrand van de tank, hierdoor konden de tanks gecontroleerd worden gesloopt. Op sommige locaties was er sprake van een verhoogd risico door omliggend leidingwerk, tanks en andere installatie’s die niet beschadigd mochten worden. Om grip te houden op de bovengenoemde risico’s, is er gebruik gemaakt van een extra 35-ton rupskraan om de tanks tijdens de sloopwerkzaamheden tegen te houden. Nadat de tank was neergehaald is deze in stukken geknipt met behulp van een combi-schaar, opgevouwen door de sorteergrijper en vervolgens afgevoerd. In totaal is er 900 ton ijzer en 100 ton roestvrij staal afgevoerd in afzetcontainers. Na het slopen en afvoeren van de tanks zijn de tankputten ontdaan van alle verhardingen en geëgaliseerd opgeleverd aan de opdrachtgever.

Het slopen van de weegbrug gebouwen moest plaatsvinden binnen een strak tijdsbestek van 4 dagen. De omliggende weegbruggen moesten tijdens de bovenstaande sloopwerkzaamheden beschermd worden tegen vallend puin. Ondanks het krappe tijdsbestek is het slopen van de weegbrug gebouwen correct en zonder schade aan de omliggende weegbruggen gecomplementeerd.