ASBESTSANERINGDEMONTAGE

Totaalsloop en asbestsanering VCL Den Haag

Opdrachtgever Gemeente Den Haag
Uitvoeringsperiode December 2016 - Maart 2017

De gemeente Den Haag heeft opdracht gegeven het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) aan de Van Stolkweg te slopen. Dit ten behoeve van nieuwbouw op dezelfde locatie. Slechts een klein deel van het huidige pand blijft staan en wordt gerenoveerd, het rijksmonument Villa Orania.

De sloop van dit oude schoolgebouw vergde enige precisie. Allereerst diende de ‘nieuwbouw’ van 1934 losgeknipt te worden van de villa. Na afloop is er een loopbrug geplaatst die als verbinding tussen het oude en nieuwe gedeelte dient.

Daarnaast is de sloop uitgevoerd in een druk woongebied. Hiertoe diende er tijdens de sloop rekening gehouden te worden met de directe omgeving en de bewoners (geluidsoverlast, stof).

De werkzaamheden in dit project behelsden o.a.:

 • leveren en plaatsen Allfence-hekken inclusief inbraakvoorzieningen;
 • leveren en aanbrengen infoborden;
 • opnemen binnen- en buitenzijde van omliggende bebouwing en bestrating door externe partij;
 • laten uitvoeren van trillingsmetingen gedurende de sloop;
 • losknippen oude pand van rijksmonument (Villa Orania);
 • wind- en waterdicht maken toegangen villa;
 • verwijderen verhardingen en groen rondom gebouw;
 • verwijderen terreininrichting en overige objecten binnen sloopgrens;
 • verwijderen en afvoeren afvalstoffen (gevaarlijk);
 • demonteren en opslaan voor hergebruik van toegangshekken;
 • veilig en milieukundig slopen oude schoolgebouw, vloeren, funderingen, heipalen etc.;
 • afdichten aanwezige rioolaansluitingen op sloopgrens;
 • verwijderen ondergrondse obstakels, terreinriolering inclusief straatkolken, drainages, bekabeling etc.;
 • trommelen van het puin tot onderzijde fundering;
 • leveren en verwerken verrekenbare hoeveelheid trechterzand;
 • egaliseren en opleveren op het aanwezige niveau.