INFRA

Renovatie tankput D-1105 en D-151 Emerald Chemical

Opdrachtgever Emerald Kalama Chemicals
Duur project 6 maanden

In opdracht van Emerald Kalama Chemical B.V. heeft Forteck diverse werkzaamheden uitgevoerd, ten behoeve van het renoveren van tankput D-151, e.e.a. conform de PGS-29. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd op het terrein van Emerald Kalama Chemical B.V., aan de Montrealweg 15 te Botlek-Rotterdam.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden heeft Forteck eerst de bestaande betonnen trap en de betontegels van de buiten- en tussendijk verwijderd. Vervolgens is het zand uit de buiten- en tussendijk en het gemengde grond/puin uit de tankput ontgraven en in een depot geplaatst.

Na het verwijderen van deze bestaande voorzieningen en constructies is de tank door derden opgevijzeld naar een hoogte van 2,40 meter ten behoeve van het renoveren van de gehele tankterp. De bestaande tankbodem was “cone up”, met een opvangbak (sump) en drainage aan de buitenkant van de tank en is naar de wens van de opdrachtgever “cone down” geprofileerd. Om de tankbodem van “cone up” naar “cone down” te realiseren, is het onder de tankbodem gelegen oliezand verwijderd. Het verwijderen van het oliezand is onder bodemsaneringscondities uitgevoerd conform de BRL 7000 richtlijnen.

Vervolgens is de bestaande tankterp “cone down” geprofileerd ten behoeve van het nieuwe lekdetectie systeem.

Na het aanleggen van het nieuwe lekdetectie systeem heeft Forteck HDPE-folie aangebracht op de tankterp met daar bovenop gebitumineerd zand. Dit ter bescherming van de bodem van de stalen opslagtank. Na het afronden van de reconstructie werkzaamheden is de tank vanuit de gevijzelde positie, opnieuw op de terp geplaatst door derden.