Reconstructie vloer De Winter Logistics

Opdrachtgever Royal Flora Holland Naaldwijk
Uitvoeringsduur 7 weken

Binnen het gehele logistieke proces in het veilingcomplex van Royal Flora Holland Naaldwijk vinden dagelijks talloze bewegingen plaats in de vorm van elektrische trekkers, welke intern bloemenkarren voorslepen naar de gewenste locatie.

Binnen in het veilingcomplex is de een deel van de vloeren onderhevig aan zettingen uit de ondergrond. Het gevolg hiervan is dat deze vloerdelen hoogteverschillen zijn gaan vertonen ten opzichten van de op palen gefundeerde betonconstructies (dockshelters, funderingsbalken etc.). Deze hoogteverschillen zijn een obstakel voor de zowel de kwaliteit van de bloemen en planten als het comfort en de werksituatie van het personeel.

Royal Flora Holland Naaldwijk heeft Forteck Infra B.V.  de opdracht verstrekt voor het volledig reconstrueren van de verhardingsconstructie in de box van de firma De Winter Logistics.

 

Het bijzondere aan dit project is dat de werkzaamheden binnen een gebouw plaats hebben gevonden en dat het interne proces buiten het werkgebied niet verstoord mocht worden. Door middel van het werken buiten ‘normale’ werktijden, het treffen van specifieke voorzieningen en een gefaseerde uitvoering hebben Royal Flora Holland Naaldwijk en Forteck Infra B.V. de overlast tot een minimum weten te beperken.

De scope van het project bestond globaal uit de volgende werkzaamheden;

 • Demonteren diverse inrichtingselementen
 • Opbreken en afvoeren van de bestaande asfaltvloer
 • Opbreken en afvoeren bestaande ongebonden puinfundering
 • Op diepte ontgraven en afvoeren ondergrond
 • Profileren en verdichten bestaande ondergrond
 • Herstellen diverse delen riolering
 • Herstellen bestaande putkoppen en kolken
 • Leveren en aanbrengen van licht funderingsmateriaal (EPS)
 • Leveren en aanbrengen grondwapening
 • Leveren en aanbrengen van een ongebonden puinfundering
 • Profileren en verdichten ongebonden puinfundering
 • Leveren en aanbrengen asfaltonderlaag
 • Leveren en aanbrengen kleeflaag
 • Leveren en aanbrengen asfaltdeklaag (hoog stabiel)
 • Aanbrengen van duwsporen
 • Opnieuw aanbrengen inrichtingselementen