ENGINEERING

Ontwerp betonverharding Agristo Tilburg

Opdrachtgever Agristo Tilburg
Uitvoeringsduur 3 weken

Agristo in Tilburg heeft tijdens de uitbreiding van het terrein een ontwerp aangevraagd voor het realiseren van een nieuwe terreinverharding. Hiervoor hebben wij het e.e.a. civieltechnisch voorbereid.

Hieronder een opsomming van deze werkzaamheden:

  • Inventarisatie en inmeting projectlocatie
  • Ontwerp en dimensionering gescheiden rioolstelsel
  • Constructieberekening ongewapende betonverharding
  • Opstellen voegenplan ongewapende betonverharding
  • Opstellen aansluitdetails betonverharding