ENGINEERINGBOUW

Fundatie Emerald Kalama Chemical

Duur 8 maanden
Opdrachtgever EKC Emerald Kalama Chemical

Forteck heeft afgelopen maanden op het terrein van Emerald Kalama Chemical in de Botlek-Rotterdam civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd en een staalconstructie geplaatst ten behoeve van het Acid Capacity Expansion (ACE-) project, de bouw van een tweede benzoëzuur zuiveringseenheid.

Hieronder een 3D-impressie van het te realiseren object:

Het project zal in verschillende fases worden uitgevoerd. Forteck is bij alle fases betrokken, van de voorbereiding, sanering bouwput(ten), heiwerkzaamheden, funderings- en betonwerkzaamheden tot en met het plaatsen van de staalconstructie.