INFRA

Asfalteren Mouritsplein Heineken

Opdrachtgever Heineken Zoeterwoude
Duur project 2 weken

Op een gedeelte van het Mouritsplein op het terrein van Heineken Zoeterwoude is recent een nieuw gebouw, het sorteergebouw, gerealiseerd. Forteck heeft rondom het gebouw en de rest van het plein het asfalt vernieuwd. Belangrijk hierbij was dat de terreinhoogtes, aansluitingen op bestaande betonfundaties en toegangen gelijk bleven.

Ook is er een nieuwe asfaltverharding (inclusief belijning en aanbrengen vaknummers) ter plaatse van het afvaldepot aangebracht én een nieuwe doorgang/hellingbaan gemaakt tussen het Mouritsplen en het afvaldepot.

Indien nodig zijn de putten, goten en rioolaansluitingen opnieuw op hoogte gesteld.  Daarnaast is er grondwerk uitgevoerd om de lichtmasten te (ver-)plaatsen.