Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Forteck Infra, Forteck Demontage en nu ook Forteck Asbestsanering geregistreerd in het besluit ‘Inzamelen afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars’. U kunt er dus zeker van zijn dat wij onze afvalstroom vakkundig beheren.

Wat betekent VIHB? V = vervoerder van afval, I  = inzamelaar van afval, H = handelaar in afval en B = bemiddelaar in afval.

De VIHB-registratie is bedoeld voor bedrijven zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen; registratie is verplicht. De VIHB-lijst is terug te vinden via de website van het NIWO; dit bedrijf verzorgt in opdracht van het ministerie de registratie: www.niwo.nl/vihblijst.

Hier vindt u tenslotte ook nog de regelgeving die geldt vanaf 20 febuari 2012 op dit gebied:  Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA).