Forteck Infra B.V. is onlangs een samenwerking aangegaan met De Hoop Terneuzen B.V. en Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond B.V.

Gezamenlijk hebben ze voor de aan te brengen asfaltconstructie op het terrein aan de Bijlstraat te Rotterdam asfaltmengsels samengesteld, geproduceerd én verwerkt.

Voor dit mengsel is een bijzondere secundaire grondstof toegepast, te weten staalslakken. De Hoop Terneuzen B.V. heeft deze secundaire grondstof, te weten staalslakken, zelf geleverd voor dit project. 

Voor meer informatie over dit nieuwe product kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau, dhr. M. Verheuvel (info@forteck.com).