Productcertificaat “Aanleg of herstel van een bodembeschermende voorziening”

Zoals u weet, was Forteck Sloop & Infra B.V. gecertificeerd voor “Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton” (BRL 2319 en “Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton” (BRL 2362)

Door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming van het SIKB is besloten dat de BRL-en toe zijn aan een integrale actualisatie. Hierbij is geconstateerd dat ter verbetering en bevordering van het gebruik, een andere opzet wordt verlangd. Om deze reden zijn diverse richtlijnen, waaronder de BRL 2319 en BRL 2362, onder één nieuwe richtlijn samengevoegd.

Forteck Infra B.V. is inmiddels gecertificeerd op basis van de beoordelingsrichtlijn, te weten: BRL SIKB 7700 voor “Aanleg of herstel van een bodembeschermende voorziening”.

Dit certificaat is afgegeven op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7700 d.d. 07-06-2012, door certificerende instelling, KIWA Nederland B.V.

Volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 700 voldoet Forteck Infra B.V. aan de volgende onderliggende protocollen:

  • Protocol 7701 – “Aanleg of herstel van een bodembeschermende voorziening met prefab betonnen elementen”
  • Protocol 7702 – “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton”
  • Protocol 7711 – “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting”