Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol in ale bedrijfsprocessen.

Onze recente deelname aan het Ecovadis-platform maakt onze activiteiten en processen zichtbaar en meetbaar. Het heeft even geduurd, maar MVO is HOT! Duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen wordt een vast onderdeel van elke organisatie. Je kunt geen krant openslaan, geen brochure lezen of je komt ergens een artikel tegen waar het woord duurzaam in staat.Ook Forteck doet mee aan deze trend.

Het duurzaam verzamelen, splitsen, verwerken van asbest alsmede het afvoeren hiervan is een mooi voorbeeld. Forteck kan bij u op het terrein een speciaal voor asbest ingerichte containerbak beschikbaar stellen waarin u o.a. flenspakketten kan verzamelen. Wij transporten de container naar onze werkplaats waar wij de flenzen zullen splitsen zodat er twee afvalstromen ontstaan, t.w. ijzer en asbest. Deze afvalstromen worden afgevoerd naar een erkende eindverwerker. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd ontvangt u een eindrapportage met daarin de diverse meldingen, vrijgaven en stortbewijzen.

Het EcoVadis-platform
Het doel van EcoVadis is om de integratie van duurzaamheidscriteria in klant-leveranciersrelaties te bevorderen. Ze doen dat door de inzet van een betrouwbare, wereldwijde en eenvoudig te gebruiken MVO-beoordeling die bedrijven helpt risico’s te beheren en eco-innovaties te bevorderen.

Forteck neemt sinds 2017 deel aan EcoVadis. De methode is gebaseerd op 21 criteria onderverdeeld in 4 thema’s: milieu, fair labour practices, ethiek/ fair business practices en supply chain. Bedrijven die lid worden moeten vragenlijsten invullen en bewijslast leveren waardoor hun resultaat zichtbaar wordt voor andere leden op een score card. Forteck heeft meteen de Premium-status verkregen, door een rating van 62% in haar peergroup.

MVO is een proces dat continu in beweging is en op deze manier stimuleert EcoVadis deelnemers om zichzelf te verbeteren en waar mogelijk te excelleren.