Het e-mailadres @forteck.com is gehackt. Hierdoor is er vanmorgen namens de heer Ruud Mesch, onze KAM-coördinator, een e-mail verzonden met het onderwerp ‘Proforma-factuur’.

Dit e-mailbericht kunt u als niet verzonden beschouwen!

Onze IT-afdeling heeft de beveiliging van het e-mailadres geoptimaliseerd en geeft aan dat er geen reden tot ongerustheid is voor eventuele schade voor klanten/ontvangers van het e-mailbericht. Toch zijn wij er erg mee geholpen als u de ontvangen e-mail naar ons doorstuurt (info@forteck.com) en/of hiervan melding maakt.

Wel hierbij onze excuses voor het eventuele ongemak.