Met ingang van medio maart is Forteck officieel door het Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend als leerbedrijf. Dit waarderen wij enorm; graag onderstrepen wij hiermee het belang van opleiden in de praktijk en de mogelijkheid om op deze manier bij te dragen aan de professionalisering van het vak.

Onze ervaring leert ons dat de studenten een hoop werk uit handen nemen en wij als Forteck op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.

Wat doet een leerbedrijf?
In een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt.  Een deskundige praktijkopleider van het leerbedrijf zorgt voor de begeleiding van de leerling. Als erkend leerbedrijf kun je te maken krijgen met verschillende soorten opleidingen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij de bol gaat de leerling ongeveer vier dagen in de week naar school. Gedurende een aantal maanden loopt de leerling één a twee dagen stage per week. Bij de bbl werkt de leerling ongeveer vier dagen per week bij een bedrijf en gaat wekelijks één dag naar school.

Zie voor meer informatie en onze registratie als leerbedrijf de website van Beroepsonderwijs Bedrijfsleven: www.s-bb.nl.